Presencial

Programa Técnico/a en Gestión de la Calidad

FOTO: Programa Técnico/a en Gestión de la Calidad -24h
Lugar

Aula Virtual

13/10, 20/10,27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12
(8 jorn de 3h)

Fechas inicio
13/10/2021
Horario

15:00 a 18:00

Duración: 24 h
Precio
299€ + IVA
Servicios incluidos

Certificat curs + presentació pdf

Programa

Conocimientos adquiridos:
0. Introducció als sistemes de gestió de qualitat. 1. Compromís de qualitat. Política de qualitat 2. Estudi de l'context. DAFO i Parts interessades 3. Informació documentada. Abast, fitxes de procés, instruccions, registres ... 4. Identificació de processos. Mapa de processos i fitxes de processos. 5. Identificació de riscos i oportunitats. Plans d'acció. 6. Objectius de qualitat 7. Planificació de canvis. Plans d'acció 8. Organització. Organigrama. Descripcions de lloc de treball. 9. Gestió de persones. Formació, comunicació i presa de consciència. 10. Gestió de recursos. Equips, instal·lacions i ambients de treball. 11. Processos de relació amb clients. Definició i revisió de requisits 12. Processos de disseny i desenvolupament. Revisió, verificació i validació. 13. Processos de compres. Documentació i avaluació de proveïdors 14. Processos de producció i serveis. Documentació processos. 15. Seguiment i avaluació. Indicadors, inspeccions. 16. Auditories internes. Pla, qüestionari i informe d'auditoria. 17. Revisió per la direcció. Entrades i sortides. 18. No conformitats i accions correctives. 19. Millora contínua. Eines de millora. 20. Certificació ISO 9001.

Objetivos

Facilitar a los participantes una visión amplia de los sistemas de gestión de la calidad más avanzados y solicitados por las organizaciones tanto industriales como de servicios. Se abordan las principales herramientas y técnicas de mejora continua.

Metodologia

8 sessions de 3 hores a l'aula virtual a la plataforma zoom (24 hores) més suport online a la nostra plataforma elearning Ingec@mpus.
La metodologia de el curs combina l'explicació teòrica a través de videoconferència (retransmissió en directe en aula virtual) amb la realització d'exercicis pràctics d'aplicació dels coneixements.
Les sessions presencials a través d'aula virtual combinen l'explicació teòrica amb l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits amb exercicis, dinàmiques de grup i jocs.
La formació en línia inclou continguts teòrics i casos pràctics a realitzar amb el suport de personal tutor.

Dirigido a

Responsables i tècnics de qualitat d'organitzacions públiques o privades i de diferents sectors (industrial, serveis, sanitat, alimentació)

Equipo Formador

EVARISTO GUTIÉRREZ

Evaristo Gutiérrez

MARTA MONREAL

Marta Monreal

Mercedes Cerrato

MONTSE SALVADOR

Montse Salvador

  • Datos básicos
  • Asistentes
  • Facturación
  • Confirmación
Nombre y apellidos
E-mail
Cargo
Días - convocatoria

Cursos in-company

Si quieres que la formación es realice en tus instalaciones con un programa adaptado a vuestras necesidades concretas, pídenos presupuesto.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escribe y clica ENTER para buscar